Sublift på / on “Allt På Sjön”

Kom och besök oss på Allt På Sjön, mässan i Gustavsberg som pågår mellan 1:a och 3:e september. Vi visar upp nya SSM 40 och kan samtidigt diskutera Sublift – väl mött!

Please feel free to visit pier F36 and see SSM 40 and at the same time to discuss Sublift. The exhibition is open 1st to 3rd September.