slipways1
slipways2
slipways3
slipways4
slipways5
slipways6
previous arrow
next arrow

RAMPER FÖR BÅTUPPTAGNING/SJÖSÄTTNING

Det unika med SUBLIFT är att det är submarin – att en båt kan köras upp från vattnet till en verkstadshall för snabb service och tillbaka i vattnet utan någon omlastning. Vanligtvis används en ramp av något slag.

Det kan till exempel vara en betongramp eller bara en strand. På en strand kan en tillfällig/ fast ramp arrangeras med hjälp av U-formade stålbalkar. Från en kaj kan en ramp med en fackverkskonstruktion utformas. Varje hamn har olika förutsättningar med ramplutning, bottenbeskaffenhet, lokal utformning och här kan SUBLIFT personalen vara till hjälp för att inspektera befintliga ramper, utforma och projektera nya ramper. Under ”Våra modeller” anges den maximala lutningen och andra tekniska data för varje modell.