Sublift koncept

- DEN SÄKRA, KOMPAKTA, SJÄLVGÅENDE SUBMARINA Båtvagnen

SUBLIFT är gjord för enkel och säker båtupptagning/sjösättning av segel- och motorbåtar på ramper. Typisk användning är båtupptagning för snabb service, bottentvätt och naturligtvis för vinterförvaring av båtar. En SUBLIFT används såväl av icke-professionella på båtklubbar som av kommersiella marinor. Det är en helhetslösning som ersätter kran, släpvagn och traktor som ger en låg total investeringskostnad.

Med den bärbara fjärrkontrollen är det enkelt att flytta båtar från vattnet till vagga och tillbaka. En SUBLIFT manövreras av en enda person, vilket gör det säkert att ställa båten på kölblock, stöttor eller i vagga utan stödjande händer. Hastigheten från långsam krypning till gånghastighet styrs steglöst. På fjärrkontrollpanelen visas både totalvikten och viktfördelningen för säker lastning och hantering.

Ramen är av en öppen U-typ som är hydrauliskt justerbar i bredd för att matcha olika grundkrav. En SUBLIFT kan till exempel grensla en vagga, båtvagn eller en lastbil vilket ger effektiv båthantering. Den har använts framgångsrikt vid Båtmässor för att rangera båtar från lastbilssläp till mässhall och tillbaka.

De hydrauliska lyftarmarnas vridning anpassas efter båtbredd.

Då Subliften oftast är mindre än båten och direkt under båten, kan uppställningsytans användning optimeras. Båtarna kan placeras och hämtas helt individuellt. Då Subliften är självgående behövs inget något dragfordon.

Fasta sjösättningsspår är normalt anordnade på varven. En tillfällig ramp kan anordnas på en strand med exempelvis U-formade stålbalkar eller spont. Vanligtvis hjälper Swede Ship Sublift till att kundanpassa rampen efter behov och platsens förutsättningar såsom bottenförhållande, djup, längd, antal körspår mm. Mer information finns under ”Ramper”.

För mer detaljerad information se under ”Våra modeller”.

Subliften och Rampen kan anpassas till kund på begäran.